Senaste uppgiften i min fristående kurs; Klimatförändringar, jordens resurser och samhället.

Världen och klimatet idag är komplext, många olika faktorer påverkar vad som sker och många av faktorerna påverkar varandra. Klimatförändringar har vi känt till länge, redan på 1800-talet dokumenterades detta första gången. Problemet är att klimatförändringarna i stor utsträckning fortfarande inte tas på allvar. Tidigare har världen till stor del varit uppdelad i I-länder och U-länder, idag är det mer komplext än så. Kina och Indien som tidigare räknats till U-länder är idag till stor del ikapp ”gamla” västvärlden.  Med ny teknologi, vaccin och tillgång till utbildning, har fattiga länder utvecklats. Nya tekniker inom jordbruk gör att en bonde idag kan utföra samma arbete som det förr krävdes många mäniskor för.  Med ny teknik kommer möjligheten att utvecklas, bonden kan utöka sin mark, odla mer, tjäna mer pengar och ha råd att skicka sina barn till skola. Detta medför att fler blir äldre och befolkningen ökar. Med en större befolkning behövs mer mat och våra skördar behöver bli större för att kunna tillgodose alls behov. Vattnet som används för att odla behöver vi vara sparsamma med, med ett varmare klimat som vi nu håller på att få, smälter isar och vattentillförseln i t.ex. floder kring Himalaya minskar kraftigt. Snart kommer det inte finnas tillräckligt med vatten till några av jordens mest tätbefolkade områden.

Anledning att isarna smälter är vårt fel. Våra koldioxidutsläpp från bl.a. transporter kan inte tas om hand. Samtidigt som vi skövlar stora delar av den skog som skulle kunna hjälpa oss att minska mängden koldioxid i atmosfären så odlar vi mer växter för att inte bara producera mat utan för att kunna göra bränsle till våra bilar. När vår mat plötsligt ska bli bränsle och tävla med oljan, ökar priset. Tillgången på mat blir mindre och priset går upp mer. Tittar man kortsiktigt så är det mycket möjligt att vi idag tjänar på att hugga ner skog för att skapa åkermark, producera mer mat och mätta fler MEN i det långa loppet är detta en värdelös strategi. Utan skog försvinner vår chans att bli av med överskottet av koldioxid. I en utopi ska ingen koldioxid tillföras genom att vi släpper ut fossila bränslen. När koldioxidhalten ökar, ökar också temperaturen på jorden vilket leder till att våra isar smälter och områden som ligger nära eller under vattennivån riskerar att svämmas över. Det behöver inte vara områden nära isarna utan när vattennivån höjs påverkas hela jorden. Stora delar av Bangladesh riskerar att hamna under vattenytan och många miljoner människor kommer bli klimatflyktingar.

Det intressanta med klimatförändringar är påverkan de gör på lokal respektive global nivå. För oss i Sverige är det kanske svårt att se vad som händer eftersom vi inte är direkt påverkade här. Hade däremot havsnivån stigit så mycket att delar av landet svämmats över hade det varit lättare att relatera till.  T.ex. så är stora delar av Florida i farosonen när det kommer till naturkatastrofer. Snart kan det därför bli så att USA får ta emot mängder med klimatflyktingar, från sitt eget land.  Hur blir det då när klimatflyktingar från andra länder vill söka asyl i USA – kan man ta hand om fler än sina egna medborgare? Andra faktorer som kan bidra till att generera klimatflyktingar är extremt väder. I delar av världen drabbas man nu av stormar, extremt regn eller extrem torka. Till följd av ökade temperaturer och förändrat väder kan man se en minskning av arter tex finns det exempel där man visade på att populationen av fjärilar drastiskt minskade.

Hur ska vi då få bukt med detta? Det finns olika metoder, alla inkluderar information och investeringar. På sikt kan vi se till att länder som håller på att bygga upp sig och ta steget mot en bättre verklighet, får hjälp. De måste få hjälp med effektiv energiframställning genom förnyelsebara källor. Det finns bra exempel där man hjälpt till att investera i solpaneler så att familjer i Kina får tillgång till varmt vatten. Kan man på liknande sett ge familjer tillgång till transportmedel som drivs på el, framställd av förnyelsebara källor, så behöver inte utsläppen öka i takt med att fler länder blir ekonomiskt stabila. Vi kan också titta på skattemedel kopplade till miljö, om vi höjer skatter på sådant som idag inte är bra för miljön, kan vi få in medel för att betala för skadorna som åsamkas av dessa miljöbovar – i längden betalar de alltså för sig själva. För att föra resonemanget vidare föredrar jag lösningar som t.ex. skattereduktion och premier för de som handlar miljövänligt, alla har idag inte råd med en elbil men måste kanske köra bil till sitt arbete, här kan diskuteras hur rättvist det blir att belasta dessa personer skattemässigt.

Då mycket går väldigt långsamt när det kommer till klimatförändringar så märks de inte alltid, vilket är en del i att utbildning och information är så viktigt för att problem ska tas på allvar. På kort sikt är utbilning ett enkelt sätt att få fler engagerade och motiverade att vilja göra skillnad. Ett steg på väg är Musikhjälpen, vars tema i år är ”ingen ska behöva fly undan klimatet”, förhoppningsvis kan det hjälpa till att fler får upp ögonen för vad som händer i världen. Vissa länder måste dock ta ledningen, USA står för en stor del av världens utsläpp och de måste börja göra fler märkbara förändringar. Kina och Indien som är länder på framfart måste se till så att sina befolkningar inte anpassar sig till ett sådant oklokt miljötänk som vi i väst har, Kina och Indien måste få hjälp med förutsättningar för att kunna vara klimatsmarta i sin utveckling.

/Linnea

(Det finns källor på allt - maila mig om ni är intresserade)